Reggio Emilia

Eventyrstua har sin pedagogiske forankring i Reggio Emilia filosofien, og dette er utgangspunkt for alt vårt arbeid. Vi har en lyttende pedagogikk hvor vi tar barna på alvor, og de har mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Vi utøver en pedagogikk som ser på barnet som kompetent, en ressurs, og hovedperson i sitt eget liv.

For å legge grunnlaget for livslang lyst til lek og læring, legger vi i Eventyrstua barnehage vekt på følgende:

  • Barns medvirkning. Alle barna har reell påvirkningsmulighet i forhold til pedagogisk innhold og hverdagsaktiviteter.
  • Personalet. De ansatte er positive, motiverte, engasjerte og ser hvert enkelt barn
  • Friluftsliv. Barna får positive opplevelser med friluftsliv. Vi er mye ute på tur i skogen. I tillegg til at barna får kunnskap om naturen har vi samlingsstunder, matlaging, formingsaktiviteter m.m. ute på tur.
  • Fysisk aktivitet. Vi legger til rette for at alle barn får være i aktivitet inne og ute hver dag og at de får varierte opplevelser med fysisk aktivitet.
  • Dokumentasjon. Vi legger stor vekt på pedagogisk dokumentasjon. Vi viser hva vi jobber med, barns progresjon og skaper grunnlag for refleksjon. Vi benytter tekst, bilder m.m.
  • Prosjektarbeid. Vi jobber i små grupper ut fra barnas interesser. Disse kan var alt fra ti minutter til tre måneder, alt ettersom hvor langt barna tar det.