Vil sikre barna en god start på dagen med gratis frokost i barnehagen

I Norlandia Frydenlund og fem andre Norlandia-barnehager i Oslo starter barna dagen med en solid havregrøtfrokost hver dag.

De ansatte i Frydenlund merker det på barnas energinivå at dette er et godt måltid å starte dagen med. I tillegg til de næringsmessige fordelene er det også en tanke om sosial utjevning som spiller inn her, da innholdet i barns matpakker som kjent kan være veldig forskjellig. Med felles morgengrøt får barna noe å samles om når de kommer i barnehagen. De som vil får også delta i forberedelsen av måltidet - og da blir det gjerne stor stas å spise maten etterpå!

Les hele artikkelen på barnehage.no