Mekling i tariffoppgjøret

19. januar ble det brudd i forhandlingene mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden om nye overenskomster i Spekter. Meklingsdato er 10.mars.

Norlandias mål er å få til en løsning som er god for både ansatte og virksomheten. Dersom det ikke kommer til en løsning i meklingen er det varslet plassfratredelse slik at barnehager vil bli berørt fra arbeidstid start onsdag 11. mars.

De barnehagene og andre som er berørt av en eventuell streik er blitt varslet om dette.

Oppdateringer vil komme så snart noe nytt kan informeres.